Podmínky použití

Tyto Podmínky použití stanovují podmínky a pravidla, která se vztahují k vašemu přístupu a používání webové stránky 22bet-cz.top.

Přijetí podmínek

Používáním webové stránky 22bet-cz.top souhlasíte s těmito Podmínkami použití. Pokud s těmito Podmínkami nesouhlasíte, prosím nepoužívejte tuto webovou stránku.

22bet-cz.top si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit tyto Podmínky použití. Je na vás, abyste si pravidelně kontrolovali tyto Podmínky použití, abyste byli vždy obeznámeni s případnými změnami.

Ochrana osobních údajů

Při používání webové stránky 22bet-cz.top můžeme být někdy nuceni získat určité osobní údaje od vás. Vaše osobní údaje budou vždy chráněny a zpracovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nebudou nikdy prodávány nebo sdíleny s třetími stranami s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro plnění vašich požadavků, např. poskytování služeb nebo dodržování zákonných povinností.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou součástí těchto Podmínek použití.

Intelektuální vlastnictví

Veškerý obsah webové stránky 22bet-cz.top, včetně textů, obrázků, designu, log, grafiky, ikon, zvukových nahrávek, videí, softwaru a dalšího obsahu, patří 22bet-cz.top a jeho poskytovatelům obsahu a je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími právními předpisy týkajícími se intelektuálního vlastnictví.

Je zakázáno kopírovat, sdílet, měnit, distribuovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem využívat obsah webové stránky 22bet-cz.top bez předchozího písemného souhlasu 22bet-cz.top.

22bet-cz.top si vyhrazuje veškerá práva, která nebyla výslovně udělena uživatelům této webové stránky.

Omezení odpovědnosti

22bet-cz.top se snaží poskytovat přesné a aktuální informace na této webové stránce, ale neposkytuje žádné záruky ani sliby ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo aktuálnosti obsahu.

Za žádných okolností nejsme zodpovědní za jakékoli nepřímé, náhodné, následné nebo trestní škody, které vzniknou v souvislosti s vaším používáním této webové stránky nebo se spoléháním na její obsah.

Vaše používání webové stránky 22bet-cz.top je na vlastní riziko a vy jste odpovědní za dodržování všech příslušných zákonů a nařízení.